Překlady Hrádek nad Nisou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrádek nad Nisou

Překlad Hrádek nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrádek nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrádek nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrádek nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrádek nad Nisou nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrádek nad Nisou: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Manuál

Všeobecné překlady Hrádek nad Nisou: Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Hrádek nad Nisou: Rozsudek, Revizní zpráva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rodný list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Apostila, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Plná moc, Zakladatelská listina, Stanovy

Prezentační překlady Hrádek nad Nisou: Knihy, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog

Ekonomické překlady Hrádek nad Nisou: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Právní překlady Hrádek nad Nisou: Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hrádek nad Nisou, Korektura Hrádek nad Nisou, Odborné překlady Hrádek nad Nisou, Právní překlady Hrádek nad Nisou, Překladatelská agentura Hrádek nad Nisou, Soudní překladatel Hrádek nad Nisou, Soudní překlady Hrádek nad Nisou, Technické překlady Hrádek nad Nisou, Tlumočení Hrádek nad Nisou, Překlady fancouzštiny Hrádek nad Nisou, Překlady italštiny Hrádek nad Nisou, Překlady maďarštiny Hrádek nad Nisou, Překlady španělštiny Hrádek nad Nisou, Překlady ukrajinštiny Hrádek nad Nisou