Expresní překlady Hrádek nad Nisou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrádek nad Nisou

Expresní překlad Hrádek nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrádek nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrádek nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrádek nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrádek nad Nisou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrádek nad Nisou: Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka

Právní překlady Hrádek nad Nisou: Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Hrádek nad Nisou: Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Hrádek nad Nisou: PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Hrádek nad Nisou: Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Rodný list, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Notářský zápis, Plná moc, Živnostenský list, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Certifikát, Apostila, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Diplom, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Hrádek nad Nisou: Vědecké práce, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Videa, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad