Překlady Hrádek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrádek

Překlad Hrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrádek nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Hrádek: Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Hrádek: Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Hrádek: Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Společenská smlouva, Rodný list, Norma, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Plná moc, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Apostila, Potvrzení o studiu, Diplom, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Hrádek: PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Hrádek: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Hrádek: Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hrádek, Korektura Hrádek, Odborné překlady Hrádek, Právní překlady Hrádek, Překladatelská agentura Hrádek, Soudní překladatel Hrádek, Soudní překlady Hrádek, Technické překlady Hrádek, Tlumočení Hrádek, Překlady fancouzštiny Hrádek, Překlady italštiny Hrádek, Překlady maďarštiny Hrádek, Překlady španělštiny Hrádek, Překlady ukrajinštiny Hrádek