Expresní překlady Hrádek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrádek

Expresní překlad Hrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrádek nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrádek: Norma, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva

Právní překlady Hrádek: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo

Všeobecné překlady Hrádek: Videa, Novinové články, Email, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce

Prezentační překlady Hrádek: PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy

Ekonomické překlady Hrádek: Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Hrádek: Odvolání, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Společenská smlouva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Oddací list, Notářský zápis, Plná moc, Průkaz totožnosti, Diplom, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad