Překlady Hradec Králové

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hradec Králové

Překlad Hradec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hradec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hradec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hradec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hradec Králové nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Hradec Králové: Reklama, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné překlady Hradec Králové: Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce

Technické překlady Hradec Králové: Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Hradec Králové: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Hradec Králové: Apostila, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Norma, Pracovní smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Stanovy, Diplom, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list

Právní překlady Hradec Králové: Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Hradec Králové“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Hradec Králové, Korektura Hradec Králové, Odborné překlady Hradec Králové, Právní překlady Hradec Králové, Překladatelská agentura Hradec Králové, Soudní překladatel Hradec Králové, Soudní překlady Hradec Králové, Technické překlady Hradec Králové, Tlumočení Hradec Králové, Překlady fancouzštiny Hradec Králové, Překlady italštiny Hradec Králové, Překlady maďarštiny Hradec Králové, Překlady španělštiny Hradec Králové, Překlady ukrajinštiny Hradec Králové, Překlady arabštiny Hradec Králové, Překlady běloruštiny Hradec Králové, Překlady bulharštiny Hradec Králové, Překlady chorvatštiny Hradec Králové, Překlady danštiny Hradec Králové, Překlady estonštiny Hradec Králové, Překlady finštiny Hradec Králové, Překlady holandštiny Hradec Králové, Překlady japonštiny Hradec Králové, Překlady litevštiny Hradec Králové, Překlady lotyštiny Hradec Králové, Překlady norštiny Hradec Králové, Překlady portugalštiny Hradec Králové, Překlady řečtiny Hradec Králové, Překlady rumunštiny Hradec Králové, Překlady slovinštiny Hradec Králové, Překlady srbštiny Hradec Králové, Překlady švédštiny Hradec Králové, Překlady turečtiny Hradec Králové, Překlady angličtiny Hradec Králové, Překlady ruštiny Hradec Králové, Překlady polštiny Hradec Králové, Překlady němčiny Hradec Králové