Expresní překlady Hradec Králové

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hradec Králové

Expresní překlad Hradec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hradec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hradec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hradec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hradec Králové nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hradec Králové: Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Hradec Králové: Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Letáky, Webové stránky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Hradec Králové: Odvolání, Diplom, Norma, Plná moc, Revizní zpráva, Oddací list, Zakladatelská listina, Certifikát, Soudní žaloba, Úmrtní list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Rodný list, Apostila, Průkaz totožnosti, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu

Technické překlady Hradec Králové: Technická zpráva, Norma, Příručka, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy

Ekonomické překlady Hradec Králové: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Hradec Králové: Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad