Překlady Hostouň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostouň

Překlad Hostouň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostouň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostouň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostouň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostouň nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hostouň: Norma, Příručka, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Hostouň: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Katalog, Letáky, Reklama

Právní překlady Hostouň: Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání

Ekonomické překlady Hostouň: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Hostouň: Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Notářský zápis, Stanovy, Soudní žaloba, Živnostenský list, Apostila, Odvolání, Diplom, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Plná moc

Všeobecné překlady Hostouň: Abstrakt, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hostouň, Korektura Hostouň, Odborné překlady Hostouň, Právní překlady Hostouň, Překladatelská agentura Hostouň, Soudní překladatel Hostouň, Soudní překlady Hostouň, Technické překlady Hostouň, Tlumočení Hostouň, Překlady fancouzštiny Hostouň, Překlady italštiny Hostouň, Překlady maďarštiny Hostouň, Překlady španělštiny Hostouň, Překlady ukrajinštiny Hostouň