Expresní překlady Hostouň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostouň

Expresní překlad Hostouň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostouň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostouň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostouň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostouň nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hostouň: Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva

Ekonomické překlady Hostouň: Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Právní překlady Hostouň: Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Hostouň: Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Odvolání, Rozsudek, Rodný list, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Úmrtní list, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Notářský zápis, Plná moc

Prezentační překlady Hostouň: Katalog, Knihy, Reklama, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace

Všeobecné překlady Hostouň: Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad