Překlady Hostomice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostomice

Překlad Hostomice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostomice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostomice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostomice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostomice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Hostomice: Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Příručka, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Hostomice: Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Právní překlady Hostomice: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Hostomice: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Knihy

Všeobecné překlady Hostomice: Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Hostomice: Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Stanovy, Diplom, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Pracovní smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hostomice, Korektura Hostomice, Odborné překlady Hostomice, Právní překlady Hostomice, Překladatelská agentura Hostomice, Soudní překladatel Hostomice, Soudní překlady Hostomice, Technické překlady Hostomice, Tlumočení Hostomice, Překlady fancouzštiny Hostomice, Překlady italštiny Hostomice, Překlady maďarštiny Hostomice, Překlady španělštiny Hostomice, Překlady ukrajinštiny Hostomice