Expresní překlady Hostomice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostomice

Expresní překlad Hostomice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostomice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostomice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostomice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostomice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hostomice: Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Norma, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Hostomice: Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Hostomice: Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Webové stránky

Právní překlady Hostomice: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU

Všeobecné překlady Hostomice: Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Hostomice: Certifikát, Oddací list, Společenská smlouva, Apostila, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Stanovy, Diplom, Notářský zápis, Rozsudek, Odvolání, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad