Překlady Hostinné

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostinné

Překlad Hostinné

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostinné.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostinné

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostinné bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostinné nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Hostinné: Firemní korespondence, Email, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis

Právní překlady Hostinné: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo

Prezentační překlady Hostinné: Reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce

Technické překlady Hostinné: Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Hostinné: Rodný list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Apostila, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Diplom, Norma, Soudní žaloba, Notářský zápis, Oddací list, Rozsudek, Pracovní smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Živnostenský list, Úmrtní list, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Hostinné: Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hostinné, Korektura Hostinné, Odborné překlady Hostinné, Právní překlady Hostinné, Překladatelská agentura Hostinné, Soudní překladatel Hostinné, Soudní překlady Hostinné, Technické překlady Hostinné, Tlumočení Hostinné, Překlady fancouzštiny Hostinné, Překlady italštiny Hostinné, Překlady maďarštiny Hostinné, Překlady španělštiny Hostinné, Překlady ukrajinštiny Hostinné , Překlady arabštiny Hostinné, Překlady běloruštiny Hostinné, Překlady bulharštiny Hostinné, Překlady chorvatštiny Hostinné, Překlady danštiny Hostinné, Překlady estonštiny Hostinné, Překlady finštiny Hostinné, Překlady holandštiny Hostinné, Překlady japonštiny Hostinné, Překlady litevštiny Hostinné, Překlady lotyštiny Hostinné, Překlady norštiny Hostinné, Překlady portugalštiny Hostinné, Překlady řečtiny Hostinné, Překlady rumunštiny Hostinné, Překlady slovinštiny Hostinné, Překlady srbštiny Hostinné, Překlady švédštiny Hostinné, Překlady turečtiny Hostinné