Expresní překlady Hostinné

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostinné

Expresní překlad Hostinné

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostinné.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostinné

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostinné bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostinné nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hostinné: Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Technické překlady Hostinné: Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Norma

Ekonomické překlady Hostinné: Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Hostinné: Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Reklama, Průvodce, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Hostinné: Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Apostila, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Živnostenský list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Úmrtní list, Oddací list, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Hostinné: Email, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad