Překlady Hořovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hořovice

Překlad Hořovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hořovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hořovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hořovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hořovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hořovice: Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text

Všeobecné překlady Hořovice: Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Bakalářské práce

Právní překlady Hořovice: Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Hořovice: Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy

Prezentační překlady Hořovice: Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Hořovice: Certifikát, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Stanovy, Norma, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Revizní zpráva, Plná moc, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Odvolání, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Společenská smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hořovice, Korektura Hořovice, Odborné překlady Hořovice, Právní překlady Hořovice, Překladatelská agentura Hořovice, Soudní překladatel Hořovice, Soudní překlady Hořovice, Technické překlady Hořovice, Tlumočení Hořovice, Překlady fancouzštiny Hořovice, Překlady italštiny Hořovice, Překlady maďarštiny Hořovice, Překlady španělštiny Hořovice, Překlady ukrajinštiny Hořovice