Expresní překlady Hořovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hořovice

Expresní překlad Hořovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hořovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hořovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hořovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hořovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Hořovice: Webové stránky, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Hořovice: Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Dopis, Videa

Ekonomické překlady Hořovice: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře

Právní překlady Hořovice: Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Technické překlady Hořovice: Norma, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Hořovice: Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Průkaz totožnosti, Rodný list, Plná moc, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Rozsudek, Společenská smlouva, Diplom, Živnostenský list, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Certifikát, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad