Překlady Horní Slavkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Slavkov

Překlad Horní Slavkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Slavkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Slavkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Slavkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Slavkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Horní Slavkov: Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Právní překlady Horní Slavkov: Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty

Prezentační překlady Horní Slavkov: PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Katalog

Všeobecné překlady Horní Slavkov: Email, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Horní Slavkov: Revizní zpráva, Stanovy, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Diplom, Společenská smlouva, Živnostenský list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Norma, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rodný list, Certifikát, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc

Ekonomické překlady Horní Slavkov: Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horní Slavkov, Korektura Horní Slavkov, Odborné překlady Horní Slavkov, Právní překlady Horní Slavkov, Překladatelská agentura Horní Slavkov, Soudní překladatel Horní Slavkov, Soudní překlady Horní Slavkov, Technické překlady Horní Slavkov, Tlumočení Horní Slavkov, Překlady fancouzštiny Horní Slavkov, Překlady italštiny Horní Slavkov, Překlady maďarštiny Horní Slavkov, Překlady španělštiny Horní Slavkov, Překlady ukrajinštiny Horní Slavkov