Expresní překlady Horní Slavkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Slavkov

Expresní překlad Horní Slavkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Slavkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Slavkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Slavkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Slavkov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Horní Slavkov: Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Horní Slavkov: Vědecké práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Email, Diplomové práce

Technické překlady Horní Slavkov: Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k použití

Prezentační překlady Horní Slavkov: Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog

Ekonomické překlady Horní Slavkov: Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Horní Slavkov: Norma, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Oddací list, Rozsudek, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Rodný list, Diplom, Vysvědčení, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Plná moc, Živnostenský list, Apostila, Potvrzení o studiu, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad