Překlady Horní Planá

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Planá

Překlad Horní Planá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Planá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Planá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Planá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Planá nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Horní Planá: Úmrtní list, Norma, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Diplom, Soudní žaloba, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Apostila, Rodný list, Pracovní smlouva

Prezentační překlady Horní Planá: Webové stránky, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Reklama

Ekonomické překlady Horní Planá: Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Horní Planá: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Videa

Právní překlady Horní Planá: Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Technické překlady Horní Planá: Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horní Planá, Korektura Horní Planá, Odborné překlady Horní Planá, Právní překlady Horní Planá, Překladatelská agentura Horní Planá, Soudní překladatel Horní Planá, Soudní překlady Horní Planá, Technické překlady Horní Planá, Tlumočení Horní Planá, Překlady fancouzštiny Horní Planá, Překlady italštiny Horní Planá, Překlady maďarštiny Horní Planá, Překlady španělštiny Horní Planá, Překlady ukrajinštiny Horní Planá