Expresní překlady Horní Planá

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Planá

Expresní překlad Horní Planá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Planá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Planá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Planá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Planá nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Horní Planá: Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma

Právní překlady Horní Planá: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Horní Planá: Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Certifikát, Rozsudek, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Notářský zápis, Živnostenský list, Diplom, Norma, Vysvědčení, Stanovy

Všeobecné překlady Horní Planá: Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce

Prezentační překlady Horní Planá: Katalog, Průvodce, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama

Ekonomické překlady Horní Planá: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad