Překlady Horní Jiřetín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Jiřetín

Překlad Horní Jiřetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Jiřetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Jiřetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Jiřetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Jiřetín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Horní Jiřetín: PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Katalog, Knihy, Reklama

Ekonomické překlady Horní Jiřetín: Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Právní překlady Horní Jiřetín: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Horní Jiřetín: Živnostenský list, Certifikát, Plná moc, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek, Apostila, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma

Technické překlady Horní Jiřetín: Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál

Všeobecné překlady Horní Jiřetín: Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horní Jiřetín, Korektura Horní Jiřetín, Odborné překlady Horní Jiřetín, Právní překlady Horní Jiřetín, Překladatelská agentura Horní Jiřetín, Soudní překladatel Horní Jiřetín, Soudní překlady Horní Jiřetín, Technické překlady Horní Jiřetín, Tlumočení Horní Jiřetín, Překlady fancouzštiny Horní Jiřetín, Překlady italštiny Horní Jiřetín, Překlady maďarštiny Horní Jiřetín, Překlady španělštiny Horní Jiřetín, Překlady ukrajinštiny Horní Jiřetín