Expresní překlady Horní Jiřetín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Jiřetín

Expresní překlad Horní Jiřetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Jiřetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Jiřetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Jiřetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Jiřetín nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Horní Jiřetín: Katalog, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy

Ekonomické překlady Horní Jiřetín: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie

Technické překlady Horní Jiřetín: Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Norma

Právní překlady Horní Jiřetín: Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Horní Jiřetín: Úmrtní list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rodný list, Soudní žaloba, Plná moc, Norma, Oddací list, Rozsudek, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Odvolání, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Apostila

Všeobecné překlady Horní Jiřetín: Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad