Překlady Horní Cerekev

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Cerekev

Překlad Horní Cerekev

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Cerekev.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Cerekev

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Cerekev bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Cerekev nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Horní Cerekev: Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál

Prezentační překlady Horní Cerekev: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Katalog, Reklama

Právní překlady Horní Cerekev: Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Horní Cerekev: Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Horní Cerekev: Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Horní Cerekev: Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Zakladatelská listina, Rozsudek, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Apostila, Diplom, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení o studiu, Rodný list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Společenská smlouva, Stanovy, Certifikát, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horní Cerekev, Korektura Horní Cerekev, Odborné překlady Horní Cerekev, Právní překlady Horní Cerekev, Překladatelská agentura Horní Cerekev, Soudní překladatel Horní Cerekev, Soudní překlady Horní Cerekev, Technické překlady Horní Cerekev, Tlumočení Horní Cerekev, Překlady fancouzštiny Horní Cerekev, Překlady italštiny Horní Cerekev, Překlady maďarštiny Horní Cerekev, Překlady španělštiny Horní Cerekev, Překlady ukrajinštiny Horní Cerekev