Expresní překlady Horní Cerekev

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Cerekev

Expresní překlad Horní Cerekev

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Cerekev.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Cerekev

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Cerekev bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Cerekev nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Horní Cerekev: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Prezentační překlady Horní Cerekev: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Reklama, Letáky, Knihy

Všeobecné překlady Horní Cerekev: Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Email, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Horní Cerekev: Norma, Zakladatelská listina, Certifikát, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Živnostenský list, Rozsudek, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Plná moc, Rodný list, Vysvědčení, Notářský zápis, Odvolání, Oddací list, Společenská smlouva, Stanovy, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Ekonomické překlady Horní Cerekev: Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy

Technické překlady Horní Cerekev: Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad