Překlady Horní Bříza

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Bříza

Překlad Horní Bříza

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Bříza.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Bříza

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Bříza bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Bříza nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Horní Bříza: Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Horní Bříza: Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Horní Bříza: Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Rozsudek, Rodný list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Certifikát, Soudní žaloba, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Vysvědčení, Živnostenský list, Norma, Pracovní smlouva, Stanovy

Právní překlady Horní Bříza: Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Horní Bříza: Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Dopis, Firemní korespondence

Prezentační překlady Horní Bříza: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horní Bříza, Korektura Horní Bříza, Odborné překlady Horní Bříza, Právní překlady Horní Bříza, Překladatelská agentura Horní Bříza, Soudní překladatel Horní Bříza, Soudní překlady Horní Bříza, Technické překlady Horní Bříza, Tlumočení Horní Bříza, Překlady fancouzštiny Horní Bříza, Překlady italštiny Horní Bříza, Překlady maďarštiny Horní Bříza, Překlady španělštiny Horní Bříza, Překlady ukrajinštiny Horní Bříza