Překlady Horní Blatná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Blatná

Překlad Horní Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Blatná nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Horní Blatná: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva

Technické překlady Horní Blatná: Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Ekonomické překlady Horní Blatná: Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Horní Blatná: Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Horní Blatná: Oddací list, Úmrtní list, Rozsudek, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Diplom, Společenská smlouva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Notářský zápis, Certifikát, Apostila, Stanovy, Plná moc

Všeobecné překlady Horní Blatná: Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Email, Bakalářské práce, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horní Blatná, Korektura Horní Blatná, Odborné překlady Horní Blatná, Právní překlady Horní Blatná, Překladatelská agentura Horní Blatná, Soudní překladatel Horní Blatná, Soudní překlady Horní Blatná, Technické překlady Horní Blatná, Tlumočení Horní Blatná, Překlady fancouzštiny Horní Blatná, Překlady italštiny Horní Blatná, Překlady maďarštiny Horní Blatná, Překlady španělštiny Horní Blatná, Překlady ukrajinštiny Horní Blatná