Expresní překlady Horní Blatná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Blatná

Expresní překlad Horní Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Blatná nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Horní Blatná: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo

Ekonomické překlady Horní Blatná: Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů

Technické překlady Horní Blatná: Manuál, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka

Všeobecné překlady Horní Blatná: Bakalářské práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články

Prezentační překlady Horní Blatná: PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Horní Blatná: Společenská smlouva, Soudní žaloba, Odvolání, Pracovní smlouva, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Stanovy, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Diplom, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad