Překlady Hořice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hořice

Překlad Hořice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hořice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hořice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hořice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hořice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hořice: Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Odborný text

Ekonomické překlady Hořice: Rozvahy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Právní překlady Hořice: Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Dokumenty

Prezentační překlady Hořice: Průvodce, Letáky, PPC reklama, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny

Všeobecné překlady Hořice: Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Email, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Hořice: Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Živnostenský list, Plná moc, Certifikát, Odvolání, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Stanovy, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Diplom, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rodný list, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hořice, Korektura Hořice, Odborné překlady Hořice, Právní překlady Hořice, Překladatelská agentura Hořice, Soudní překladatel Hořice, Soudní překlady Hořice, Technické překlady Hořice, Tlumočení Hořice, Překlady fancouzštiny Hořice, Překlady italštiny Hořice, Překlady maďarštiny Hořice, Překlady španělštiny Hořice, Překlady ukrajinštiny Hořice