Expresní překlady Hořice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hořice

Expresní překlad Hořice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hořice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hořice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hořice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hořice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hořice: Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Technické překlady Hořice: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Příručka, Certifikát, Norma, Návod k použití

Prezentační překlady Hořice: Katalog, Prezentace, Reklama, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné překlady Hořice: Bakalářské práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek

Právní překlady Hořice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Hořice: Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Plná moc, Oddací list, Diplom, Pracovní smlouva, Apostila, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Vysvědčení, Notářský zápis, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rodný list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad