Překlady Horažďovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horažďovice

Překlad Horažďovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horažďovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horažďovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horažďovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horažďovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Horažďovice: Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Všeobecné překlady Horažďovice: Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence

Právní překlady Horažďovice: Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Technické překlady Horažďovice: Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva

Prezentační překlady Horažďovice: Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Horažďovice: Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Apostila, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Diplom, Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Horažďovice, Korektura Horažďovice, Odborné překlady Horažďovice, Právní překlady Horažďovice, Překladatelská agentura Horažďovice, Soudní překladatel Horažďovice, Soudní překlady Horažďovice, Technické překlady Horažďovice, Tlumočení Horažďovice, Překlady fancouzštiny Horažďovice, Překlady italštiny Horažďovice, Překlady maďarštiny Horažďovice, Překlady španělštiny Horažďovice, Překlady ukrajinštiny Horažďovice