Expresní překlady Horažďovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horažďovice

Expresní překlad Horažďovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horažďovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horažďovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horažďovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horažďovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Horažďovice: PPC reklama, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky

Právní překlady Horažďovice: Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Horažďovice: Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Horažďovice: Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Diplomové práce

Technické překlady Horažďovice: Odborný text, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Horažďovice: Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Plná moc, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Stanovy, Norma, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Rodný list, Certifikát, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad