Překlady Hora Svaté Kateřiny

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hora Svaté Kateřiny

Překlad Hora Svaté Kateřiny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hora Svaté Kateřiny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hora Svaté Kateřiny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hora Svaté Kateřiny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hora Svaté Kateřiny nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hora Svaté Kateřiny: Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Hora Svaté Kateřiny: Novinové články, Videa, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Právní překlady Hora Svaté Kateřiny: Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Hora Svaté Kateřiny: Notářský zápis, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Apostila, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku

Prezentační překlady Hora Svaté Kateřiny: Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Tiskoviny

Ekonomické překlady Hora Svaté Kateřiny: Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hora Svaté Kateřiny, Korektura Hora Svaté Kateřiny, Odborné překlady Hora Svaté Kateřiny, Právní překlady Hora Svaté Kateřiny, Překladatelská agentura Hora Svaté Kateřiny, Soudní překladatel Hora Svaté Kateřiny, Soudní překlady Hora Svaté Kateřiny, Technické překlady Hora Svaté Kateřiny, Tlumočení Hora Svaté Kateřiny, Překlady fancouzštiny Hora Svaté Kateřiny, Překlady italštiny Hora Svaté Kateřiny, Překlady maďarštiny Hora Svaté Kateřiny, Překlady španělštiny Hora Svaté Kateřiny, Překlady ukrajinštiny Hora Svaté Kateřiny