Expresní překlady Hora Svaté Kateřiny

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hora Svaté Kateřiny

Expresní překlad Hora Svaté Kateřiny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hora Svaté Kateřiny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hora Svaté Kateřiny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hora Svaté Kateřiny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hora Svaté Kateřiny nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hora Svaté Kateřiny: Návod k použití, Norma, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva

Prezentační překlady Hora Svaté Kateřiny: Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy

Ekonomické překlady Hora Svaté Kateřiny: Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Hora Svaté Kateřiny: Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Oddací list, Živnostenský list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Stanovy, Soudní žaloba, Diplom, Apostila, Plná moc, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis

Právní překlady Hora Svaté Kateřiny: Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva

Všeobecné překlady Hora Svaté Kateřiny: Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad