Překlady Holice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holice

Překlad Holice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Holice: Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Odborný text

Ekonomické překlady Holice: Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů

Právní překlady Holice: Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Holice: Potvrzení o studiu, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Živnostenský list, Norma, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Plná moc, Oddací list, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Odvolání, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Rodný list

Prezentační překlady Holice: Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Průvodce, PPC reklama

Všeobecné překlady Holice: Abstrakt, Email, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Holice, Korektura Holice, Odborné překlady Holice, Právní překlady Holice, Překladatelská agentura Holice, Soudní překladatel Holice, Soudní překlady Holice, Technické překlady Holice, Tlumočení Holice, Překlady fancouzštiny Holice, Překlady italštiny Holice, Překlady maďarštiny Holice, Překlady španělštiny Holice, Překlady ukrajinštiny Holice