Expresní překlady Holice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holice

Expresní překlad Holice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Holice: Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty

Technické překlady Holice: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Technická zpráva

Prezentační překlady Holice: Letáky, Webové stránky, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Holice: Dopis, Email, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Životopisy

Ekonomické překlady Holice: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Holice: Pracovní smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rodný list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad