Překlady Hluk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hluk

Překlad Hluk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hluk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hluk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hluk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hluk nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hluk: Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Technická zpráva

Právní překlady Hluk: Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba

Všeobecné překlady Hluk: Dopis, Videa, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Hluk: Odvolání, Společenská smlouva, Notářský zápis, Rodný list, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Diplom, Pracovní smlouva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Norma, Vysvědčení, Apostila, Soudní žaloba, Rozsudek, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Oddací list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Hluk: Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Průvodce

Ekonomické překlady Hluk: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hluk, Korektura Hluk, Odborné překlady Hluk, Právní překlady Hluk, Překladatelská agentura Hluk, Soudní překladatel Hluk, Soudní překlady Hluk, Technické překlady Hluk, Tlumočení Hluk, Překlady fancouzštiny Hluk, Překlady italštiny Hluk, Překlady maďarštiny Hluk, Překlady španělštiny Hluk, Překlady ukrajinštiny Hluk