Expresní překlady Hluk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hluk

Expresní překlad Hluk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hluk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hluk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hluk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hluk nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hluk: Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo

Technické překlady Hluk: Norma, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka

Všeobecné překlady Hluk: Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Dopis, Bakalářské práce

Prezentační překlady Hluk: Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Katalog, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama

Ekonomické překlady Hluk: Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Hluk: Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Plná moc, Živnostenský list, Certifikát, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Soudní žaloba, Odvolání, Norma, Diplom, Průkaz totožnosti, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad