Překlady Hlučín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hlučín

Překlad Hlučín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hlučín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hlučín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hlučín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hlučín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hlučín: Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Ekonomické překlady Hlučín: Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře

Právní překlady Hlučín: Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Hlučín: Společenská smlouva, Notářský zápis, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy, Revizní zpráva, Certifikát, Odvolání, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Rozsudek, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Vysvědčení, Plná moc, Pracovní smlouva, Diplom

Prezentační překlady Hlučín: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Hlučín: Email, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hlučín, Korektura Hlučín, Odborné překlady Hlučín, Právní překlady Hlučín, Překladatelská agentura Hlučín, Soudní překladatel Hlučín, Soudní překlady Hlučín, Technické překlady Hlučín, Tlumočení Hlučín, Překlady fancouzštiny Hlučín, Překlady italštiny Hlučín, Překlady maďarštiny Hlučín, Překlady španělštiny Hlučín, Překlady ukrajinštiny Hlučín