Expresní překlady Hlučín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hlučín

Expresní překlad Hlučín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hlučín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hlučín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hlučín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hlučín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hlučín: Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma

Ekonomické překlady Hlučín: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Hlučín: Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Odvolání

Všeobecné překlady Hlučín: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce

Prezentační překlady Hlučín: Prezentace, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Hlučín: Vysvědčení, Odvolání, Norma, Diplom, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Oddací list, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Apostila, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad