Překlady Hlinsko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hlinsko

Překlad Hlinsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hlinsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hlinsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hlinsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hlinsko nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hlinsko: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Certifikát

Prezentační překlady Hlinsko: PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Hlinsko: Apostila, Zakladatelská listina, Plná moc, Rodný list, Rozsudek, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Diplom, Norma, Soudní žaloba, Stanovy, Úmrtní list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Společenská smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení o studiu

Právní překlady Hlinsko: Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo

Všeobecné překlady Hlinsko: Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt

Ekonomické překlady Hlinsko: Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hlinsko, Korektura Hlinsko, Odborné překlady Hlinsko, Právní překlady Hlinsko, Překladatelská agentura Hlinsko, Soudní překladatel Hlinsko, Soudní překlady Hlinsko, Technické překlady Hlinsko, Tlumočení Hlinsko, Překlady fancouzštiny Hlinsko, Překlady italštiny Hlinsko, Překlady maďarštiny Hlinsko, Překlady španělštiny Hlinsko, Překlady ukrajinštiny Hlinsko