Expresní překlady Hlinsko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hlinsko

Expresní překlad Hlinsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hlinsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hlinsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hlinsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hlinsko nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Hlinsko: Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Plná moc, Rodný list, Společenská smlouva, Rozsudek, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Úmrtní list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Norma, Průkaz totožnosti, Apostila

Všeobecné překlady Hlinsko: Životopisy, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Novinové články

Technické překlady Hlinsko: Odborný text, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Hlinsko: Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo

Prezentační překlady Hlinsko: Knihy, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky

Ekonomické překlady Hlinsko: Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad