Překlady Hejnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hejnice

Překlad Hejnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hejnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hejnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hejnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hejnice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Hejnice: Revizní zpráva, Norma, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Hejnice: Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Hejnice: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy

Právní překlady Hejnice: Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Hejnice: Knihy, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Hejnice: Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy, Společenská smlouva, Apostila, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Rodný list, Živnostenský list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Plná moc, Průkaz totožnosti, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Oddací list, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hejnice, Korektura Hejnice, Odborné překlady Hejnice, Právní překlady Hejnice, Překladatelská agentura Hejnice, Soudní překladatel Hejnice, Soudní překlady Hejnice, Technické překlady Hejnice, Tlumočení Hejnice, Překlady fancouzštiny Hejnice, Překlady italštiny Hejnice, Překlady maďarštiny Hejnice, Překlady španělštiny Hejnice, Překlady ukrajinštiny Hejnice