Expresní překlady Hejnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hejnice

Expresní překlad Hejnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hejnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hejnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hejnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hejnice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Hejnice: Reklama, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky

Technické překlady Hejnice: Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze

Právní překlady Hejnice: Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Hejnice: Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Hejnice: Certifikát, Společenská smlouva, Oddací list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Soudní žaloba, Vysvědčení, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Norma, Průkaz totožnosti, Rodný list, Rozsudek, Apostila

Všeobecné překlady Hejnice: Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad