Překlady Havířov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havířov

Překlad Havířov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havířov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havířov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havířov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havířov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Havířov: Odborný text, Příručka, Norma, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Právní překlady Havířov: Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Havířov: Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva, Živnostenský list, Stanovy, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Notářský zápis, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Rozsudek, Pracovní smlouva, Apostila, Odvolání, Úmrtní list, Revizní zpráva, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát

Prezentační překlady Havířov: Průvodce, Knihy, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Havířov: Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Všeobecné překlady Havířov: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Email, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Havířov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Havířov, Korektura Havířov, Odborné překlady Havířov, Právní překlady Havířov, Překladatelská agentura Havířov, Soudní překladatel Havířov, Soudní překlady Havířov, Technické překlady Havířov, Tlumočení Havířov, Překlady fancouzštiny Havířov, Překlady italštiny Havířov, Překlady maďarštiny Havířov, Překlady španělštiny Havířov, Překlady ukrajinštiny Havířov, Překlady arabštiny Havířov, Překlady běloruštiny Havířov, Překlady bulharštiny Havířov, Překlady chorvatštiny Havířov, Překlady danštiny Havířov, Překlady estonštiny Havířov, Překlady finštiny Havířov, Překlady holandštiny Havířov, Překlady japonštiny Havířov, Překlady litevštiny Havířov, Překlady lotyštiny Havířov, Překlady norštiny Havířov, Překlady portugalštiny Havířov, Překlady řečtiny Havířov, Překlady rumunštiny Havířov, Překlady slovinštiny Havířov, Překlady srbštiny Havířov, Překlady švédštiny Havířov, Překlady turečtiny Havířov, Překlady angličtiny Havířov, Překlady ruštiny Havířov, Překlady polštiny Havířov, Překlady němčiny Havířov