Překlady Habry

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Habry

Překlad Habry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Habry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Habry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Habry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Habry nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Habry: Technologické postupy, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka

Ekonomické překlady Habry: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie

Právní překlady Habry: Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU

Prezentační překlady Habry: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Knihy

Všeobecné překlady Habry: Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Habry: Potvrzení o studiu, Diplom, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Vysvědčení, Plná moc, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Úmrtní list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Stanovy, Norma, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Habry, Korektura Habry, Odborné překlady Habry, Právní překlady Habry, Překladatelská agentura Habry, Soudní překladatel Habry, Soudní překlady Habry, Technické překlady Habry, Tlumočení Habry, Překlady fancouzštiny Habry, Překlady italštiny Habry, Překlady maďarštiny Habry, Překlady španělštiny Habry, Překlady ukrajinštiny Habry