Expresní překlady Habry

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Habry

Expresní překlad Habry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Habry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Habry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Habry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Habry nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Habry: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Habry: Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace

Technické překlady Habry: Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Habry: Odvolání, Norma, Apostila, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Revizní zpráva, Diplom, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Stanovy, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva

Právní překlady Habry: Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Habry: Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad