Překlady Habartov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Habartov

Překlad Habartov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Habartov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Habartov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Habartov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Habartov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Habartov: Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání

Ekonomické překlady Habartov: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Technické překlady Habartov: Technická zpráva, Norma, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál

Všeobecné překlady Habartov: Novinové články, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Habartov: Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Habartov: Plná moc, Rodný list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Stanovy, Norma, Diplom, Notářský zápis, Společenská smlouva, Certifikát, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Habartov, Korektura Habartov, Odborné překlady Habartov, Právní překlady Habartov, Překladatelská agentura Habartov, Soudní překladatel Habartov, Soudní překlady Habartov, Technické překlady Habartov, Tlumočení Habartov, Překlady fancouzštiny Habartov, Překlady italštiny Habartov, Překlady maďarštiny Habartov, Překlady španělštiny Habartov, Překlady ukrajinštiny Habartov