Expresní překlady Habartov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Habartov

Expresní překlad Habartov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Habartov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Habartov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Habartov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Habartov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Habartov: PPC reklama, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Průvodce

Technické překlady Habartov: Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Manuál

Právní překlady Habartov: Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Habartov: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Habartov: Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Habartov: Vysvědčení, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list, Diplom, Pracovní smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Certifikát, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad