Překlady Fulnek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Fulnek

Překlad Fulnek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Fulnek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Fulnek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Fulnek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Fulnek nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Fulnek: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Fulnek: Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Fulnek: Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Knihy, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Fulnek: Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Email, Životopisy

Ekonomické překlady Fulnek: Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Fulnek: Plná moc, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Rodný list, Odvolání, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Živnostenský list, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Zakladatelská listina, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Fulnek, Korektura Fulnek, Odborné překlady Fulnek, Právní překlady Fulnek, Překladatelská agentura Fulnek, Soudní překladatel Fulnek, Soudní překlady Fulnek, Technické překlady Fulnek, Tlumočení Fulnek, Překlady fancouzštiny Fulnek, Překlady italštiny Fulnek, Překlady maďarštiny Fulnek, Překlady španělštiny Fulnek, Překlady ukrajinštiny Fulnek