Expresní překlady Fulnek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Fulnek

Expresní překlad Fulnek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Fulnek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Fulnek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Fulnek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Fulnek nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Fulnek: Knihy, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Fulnek: Návod k použití, Příručka, Norma, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Právní překlady Fulnek: Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Fulnek: Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Fulnek: Norma, Průkaz totožnosti, Rodný list, Stanovy, Živnostenský list, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Diplom, Pracovní smlouva, Rozsudek, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Odvolání, Úmrtní list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Oddací list, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Fulnek: Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad