Překlady Frýdlant nad Ostravicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí

Překlad Frýdlant nad Ostravicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdlant nad Ostravicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdlant nad Ostravicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdlant nad Ostravicí nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Frýdlant nad Ostravicí: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty

Ekonomické překlady Frýdlant nad Ostravicí: Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Frýdlant nad Ostravicí: Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Norma

Prezentační překlady Frýdlant nad Ostravicí: Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Knihy, Průvodce

Všeobecné překlady Frýdlant nad Ostravicí: Novinové články, Email, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Frýdlant nad Ostravicí: Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Revizní zpráva, Plná moc, Zakladatelská listina, Diplom, Oddací list, Notářský zápis, Úmrtní list, Společenská smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Frýdlant nad Ostravicí, Korektura Frýdlant nad Ostravicí, Odborné překlady Frýdlant nad Ostravicí, Právní překlady Frýdlant nad Ostravicí, Překladatelská agentura Frýdlant nad Ostravicí, Soudní překladatel Frýdlant nad Ostravicí, Soudní překlady Frýdlant nad Ostravicí, Technické překlady Frýdlant nad Ostravicí, Tlumočení Frýdlant nad Ostravicí, Překlady fancouzštiny Frýdlant nad Ostravicí, Překlady italštiny Frýdlant nad Ostravicí, Překlady maďarštiny Frýdlant nad Ostravicí, Překlady španělštiny Frýdlant nad Ostravicí, Překlady ukrajinštiny Frýdlant nad Ostravicí