Překlady Františkovy Lázně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Františkovy Lázně

Překlad Františkovy Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Františkovy Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Františkovy Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Františkovy Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Františkovy Lázně nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Františkovy Lázně: Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Dopis, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Právní překlady Františkovy Lázně: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Františkovy Lázně: Návod k obsluze, Příručka, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Františkovy Lázně: Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Františkovy Lázně: Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Soudní žaloba, Plná moc, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Rodný list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Diplom, Oddací list, Odvolání, Úmrtní list, Apostila, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Františkovy Lázně: Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Reklama, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Františkovy Lázně, Korektura Františkovy Lázně, Odborné překlady Františkovy Lázně, Právní překlady Františkovy Lázně, Překladatelská agentura Františkovy Lázně, Soudní překladatel Františkovy Lázně, Soudní překlady Františkovy Lázně, Technické překlady Františkovy Lázně, Tlumočení Františkovy Lázně, Překlady fancouzštiny Františkovy Lázně, Překlady italštiny Františkovy Lázně, Překlady maďarštiny Františkovy Lázně, Překlady španělštiny Františkovy Lázně, Překlady ukrajinštiny Františkovy Lázně